Kašírovací linky

Naše strojové vybavení je nejmodernější v celé České republice a tudíž i produkty, které na našich strojích vyrábíme, významně převyšují svojí kvalitou konkurenci. Nejlepším měřítkem toho, že jsme se vydali správnou cestou, je fakt, že naše linky jsou vytíženy na 100% a to i v zimním období, kdy většina firem pociťuje pokles výroby. Díky neustále rostoucí poptávce po našich výrobcích jsme byli nuceni v roce 2014 zakoupit novou, tj. již třetí, kašírovací linku. Na jednom stroji jsme schopni pokašírovat jakýkoliv profil až do šíře 700 mm, na ostatních strojích do šíře 310 mm.
Se třemi stroji jsme schopni optimalizovat výrobní procesy a minimalizovat přenastavování strojů a časové prodlevy a tím dosáhnout ještě vyšší produktivity práce.