Obchodní podmínky

S více než dvacetiletým působením na trhu je dnes společnost KRUŽÍK s.r.o. jedním z největších výrobců sekčních garážových a průmyslových vrat v České republice. Naše společnost se v posledních letech stále výrazněji prosazuje i v evropském měřítku a v současnosti máme pravidelný odbyt již v 11 evropských zemích.

  Termín dodání

   Termín dodání je do 5-15 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

  Dodací podmínky

   Jako jediní poskytujeme svoz i rozvoz materiálu zdarma v souladu s pravidelnými rozvozy námi vyráběných sekčních vrat. V případě nemožnosti rozvozu řešíme nastalou situaci vždy individuálně.
   * Profily musí být dodány v dřevěném nebo kovovém kontejneru určeném k jejich přepravě.
   * Dodané profily ke kašírování nesmí být poškozené, zamaštěné ani jinak znečištěné.
   * Se samotnou dodávkou profilů je třeba dodat minimálně 6 bm navíc, z důvodu nastavení linky a možného
      znehodnocení profilu.
   * Minimální množství pro kašírování je 6 bm každého typu profilu. Při laminování menšího množství
      než 50 bm jednotlivého profilu si účtujeme poplatek 500,- Kč za každý typ profilu z důvodu
      přenastavení linky.
   * V případě, že bude objednána fólie, kterou nemáme skladem, budou možnosti a termíny dodání řešeny
      individuálně.

  Technické podmínky

   Akceptujeme především objednávky na našem objednávkovém formuláři, aby se předcházelo možnému nedorozumění. Po vzájemném odsouhlasení se lze domluvit i na výjimce jiného formuláře.
   * Ke každé objednávce je vystaveno potvrzení objednávky, které je zasláno odběrateli. V případě
      jakýchkoliv nesrovnalostí nebo chyb v potvrzení objednávky je odběratel povinen do 24 hodin
      informovat společnost KRUŽÍK s.r.o.. Pokud zákazník na potvrzení nereaguje, má se za to, že je vše v
      pořádku a případné reklamace na jinou barvu fólie a podobné nebudou uznávány.
   * Objednávka musí obsahovat především číslo barvy fólie podle vzorníku KRUŽÍK (prosíme uvádět
      čísla ze vzorníku firmy KRUŽÍK, nikoliv interní čísla barev výrobců plastových profilů).
   * Společnost KRUŽÍK s.r.o. je oprávněna určit výrobce použité fólie pro laminaci (Renolit či Hornschuch).
   * Tvar profilů určených k laminování musí být odsouhlasen firmou KRUŽÍK s.r.o.. Ideální je řez
      požadovanými profily určenými na laminování a to v měřítku 1:1 ve výkresové podobě.
   * Hliníkové profily určené k laminování musí být povrchově upravené práškovou barvou = komaxitem.
   * Profily musí být skladovány v prostorách naší firmy nejméně 48 hodin před a 48 hodin po laminování.
   * Upozornění: Nakašírované profily jsou určeny na výrobu oken nejdříve po 48 hodinách od laminování,
      profily určené k výrobě obloukových oken musí být skladovány nejméně 2 týdny.

  Platební podmínky

   Zálohová platba dle dohody. V případě pravidelné spolupráce je možná individuální dohoda platebních podmínek. Neúčtujeme žádné manipulační poplatky a balné.

  Záruční podmínky

   7,5 až 12 let - barevnostálost (podle typu fólie a země použití)
   5 let – lepený spoj
   Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání odběrateli.